Kontakt

 • Szkoła Postawowa w Kłomnicach
  ul. Szkolna 1
  42-270 Kłomnice
 • tel 693786495
  034-3281-038
  fax- 034-3281-38

  Numery wewnętrzne:

  21 - sekretariat
  22 - dyrektor
  23 - hala sportowa
  24 - pedagog
  28 - p.nauczycielski
  31 - kuchnia

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im.G.Piramowicza w Kłomnicach w Kłomnicach

 

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 :

 

Działając na podstawie art. 84.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) oraz na podstawie Regulaminu Rady Rodziców Rada Rodziców postanawia:

 

1. Wybrać Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kłomnicach w składzie:

 

 • Przewodnicząca Rady Rodziców - Sylwia Zasępa
 • Zastępca przewodniczącej / Sekretarz - Roman Balas
 • Skarbnik - Monika Kokoszka
 • Członek zarządu - Izabela Jarząbek
 • Członek zarządu - Arkadiusz Świerko

 

2. Wybrać Komisję Rewizyjną w składzie:

 

 • Przewodnicząca Justyna Grobelak
 • Członek komisji - Monika Sambor
 • Członek komisji - Barbara Musiał

 

Kontakt

Przewodnicząca Rady: Sylwia Zasępa
Telefon: 515 951 602

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Postawowa w Kłomnicach
  ul. Szkolna 1
  42-270 Kłomnice
 • tel 693786495
  034-3281-038
  fax- 034-3281-38

  Numery wewnętrzne:

  21 - sekretariat
  22 - dyrektor
  23 - hala sportowa
  24 - pedagog
  28 - p.nauczycielski
  31 - kuchnia

Galeria zdjęć