Kontakt

 • Szkoła Postawowa w Kłomnicach
  ul. Szkolna 1
  42-270 Kłomnice
 • tel 693786495
  034-3281-038
  fax- 034-3281-38

  Numery wewnętrzne:

  21 - sekretariat
  22 - dyrektor
  23 - hala sportowa
  24 - pedagog
  28 - p.nauczycielski
  31 - kuchnia

Świetlica szkolna

 

Wychowawcy świetlicy :

 • mgr Anna Kościuch
 • mgr Krzysztof Jabłoński
 • mgr Teresa Pękla
 • mgr Barbara Kanoniak

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZESZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO :

 • Właściwie zorganizowanej opieki i zajęć świetlicowych.
 • Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań
 • Życzliwego traktowania i poszanowania godności.
 • Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
 • Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
 • Rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań
 • Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek oraz sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA OBOWIĄZEK  :

 • Informowania nauczyciela o swoim przybyciu na świetlice.
 • Zgłoszenia każdorazowego wyjścia z Sali.
 • Zgłoszenia niedyspozycji oraz złego samopoczucia.
 • Dbania o ład i porządek sal świetlicowych.
 • Pozostawienia tornistra w wyznaczonym do tego miejscu.
 • Odnoszenia zabawek , gier i pomocy dydaktycznych na swoje miejsce.
 • Spożywania posiłków wyłącznie przy stolikach.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.
 • Poszanowanie sprzętu oraz wyposażenia świetlicy.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 • Stosowanie się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Postawowa w Kłomnicach
  ul. Szkolna 1
  42-270 Kłomnice
 • tel 693786495
  034-3281-038
  fax- 034-3281-38

  Numery wewnętrzne:

  21 - sekretariat
  22 - dyrektor
  23 - hala sportowa
  24 - pedagog
  28 - p.nauczycielski
  31 - kuchnia

Galeria zdjęć